Financiële actie

Met de financiele actie willen we de volgende projecten mogelijk maken en onze medechristenen steunen die de vrijheid van onderwijs en overheidssteun moeten ontberen.

De organisatie van de actie berust bij de Stichting Draagt Elkanders Lasten. IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00. De actie wordt D.V. november 2017 afgesloten.

 • Christelijk onderwijs in China
  Er wordt binnen de organisatie van Bonisa zending en Driestar educatief al drie jaar gewerkt aan het opleiden van Pabostudenten onder de projectnaam Primrose. Afgelopen zomer zijn de eerste dertien studenten afgestudeerd en teruggekeerd naar hun eigen huisgemeente om les te geven aan de christelijke schooltjes. In samenwerking met Driestar educatief wordt dit project vervolgd met Primrose 2.
  In Primarose 2 worden de leerlijn christelijk onderwijs en de pedagogisch didactische leerlijn verder uitgebouwd. Daarnaast worden de christelijke leerkrachten in hun eigen omgeving toegerust en getraind. Het is bovendien de bedoeling dat een aantal jonge Chinese leerkrachten naar Nederland komt om toegerust te worden voor het geven van christelijk onderwijs in hun vaderland.

 • Lusu school
  Er is een mogelijkheid om in de provincie Yunnan een schooltje te steunen onder de Lisubevolking. De Bonisazending werkt al vele jaren onder deze bevolkingsgroep. Dit schooltje gaat gebouwd worden in een dorp waar ook christelijke gezinnen wonen.

 • Videolessen
  De Hudson Taylor Stichting heeft een aantal Amerikaanse cursusboeken over de gereformeerde dogmatiek laten vertalen in het Chinees. Deze lesboeken zijn in China breed verspreid binnen de kring van de christelijke huisgemeenten. De lesboeken zijn erg aantrekkelijk uitgevoerd en geschreven voor de leeftijdsgroep van 8 tot 16 jaar. Daarnaast worden ze ook gebruikt door ouders, hulppredikanten en ouderlingen, omdat er nog weinig theologische kennis is.
  Het is het voornemen van de Hudson Taylor Stichting om videolessen te ontwikkelen die bedoeld zijn om de docenten die lesgeven uit de lesboeken toe te rusten. In de videolessen wordt de stof breed behandeld en worden voorbeelden uit de lessen aangehaald. In de videolessen worden instructies gegeven door een Nederlandse en Amerikaanse docent van een reformatorische school.

 • Kinderopvang
  In een van de vele grote steden en in ver afgelegen bergdorpen in China ontfermt een aantal christenen zich over straatkinderen en over kinderen die in armoede leven. Ze komen in China vaker voor dan in West Europa veelal wordt gedacht. De oorzaak daarvan is de volgende. Op het Chinese platte land leefden en leven veel boeren met een relatief klein boerenbedrijf. Omdat de opbrengsten van hun producten de laatste jaren in toenemende mate tegen vallen en zij niet kunnen concurreren met de grotere boerenbedrijven, trekken veel van deze “kleine” boeren naar de grote stad in de hoop om daar een nieuw en vooral een beter bestaan op te bouwen.
  Veel van die arme boerengezinnen hebben meer kinderen dan is toegestaan door de Chinese autoriteiten.
  Formeel bestaan deze kinderen niet! Overdag werken in China beide ouders meestal, zodat deze kinderen zich overdag zelf moeten vermaken. Veel kinderen gaan niet naar school en hangen vaak maar wat rond op straat en zoeken daar hun vertier. Maar ook kinderen die wél naar school gaan en waarvan de beide ouders werken zoeken vóór en na schooltijd hun vertier op straat.
  Een aantal christenen trekt zich het lot van deze kinderen aan en probeert hen naast de “stoffelijke noden” (voedsel, kleding en dagopvang) ook in aanraking te brengen met het Evangelie. Met name in de dagopvang wordt geprobeerd om de Bijbelse boodschap over te brengen in woord en geschrift. Via de kinderen wordt ook gepoogd in contact te komen met de ouders van de kinderen. De ouders hebben vaak grote sociale en soms ook gezondheidsproblemen zodat vaak relatief gemakkelijk contact met hen kan worden gelegd.
  Samenvattend richt het project zich primair op het verlenen van dagopvang waarbij die dagopvang gebruikt wordt om zo jongeren in aanraking te brengen met de Bijbelse boodschap.

Voor meer informatie over deze projecten zie de reportages in het Reformatorisch Dagblad (www.rd.nl/onderwijschina) .