Bronnen

Hieronder een overzicht van de bronnen die gebruikt zijn bij de samenstelling van de rubriek Zin en onzin.

AuteurTitelDatum
publicatie
Herkomst / bron
OECD internat verg. kosten ond (www.oecd.org)
Percentage cumi-leerlingen per schoolsoortCFI (www.onderwijsincijfers.nl)
Redactie onderwijsachterstanden.nlAchterstandsleerlingen evenwichtiger verdelen2004-05-25Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.onderwijsachterstanden.nl)
Minister Van der HoevenOnderwijs, integratie en burgerschap2004-04-23Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl)
Strietman, directeur BesturenraadMinister Verdonk als columnist onder de kerstboom2004-12-22Besturenraad (www.besturenraad.nl)
Investeren in integratie2003-06-14CDA (www.cda.nl)
Minister Van der HoevenToespraak minister M.J.A van der Hoeven tijdens presentatie Integratierapport CDA-commissie Van der Tak op 8 maart in DudokCDA (www.cda.nl)
Wetenschappelijk Instituut voor het CDAInvesteren in integratie2003-02-01CDA (www.cda.nl)
Commissie Van der TakNederland Integratieland2005-06-26CDA (www.cda.nl)
Bijzonder onderwijs (art. 23): &vrijheid van schoolkeuze&2004-05-27CDA (www.cda.nl)
M. RuepertChristenUnie: met Rouvoet naar godsdienstles2003-01-10CU Metro?(www.christenunie.nl)
Drs. E.B. Vonkeman, beleidsadviseur ConcentVrijheid van onderwijs en integratie van minderheden2003-02-08CU Denkwijzer 2003 (www.christenunie.nl)
RMOEenheid, verscheidenheid en binding2005-04-19 RMO Advies 35, februari 2005 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Pieter VerripsPvdA geeft eigen onderwijsvisie vorm2005-04-07GOLV (www.golv-info.nl/php/nieuwsart.php?ID=19)
ds. W. VisscherManifest vrijheid van onderwijs 42004-03-06GOLV (www.golv-info.nl/vrijheid/manifest4.html)
Dick Both, Pieter VerripsLuisteren beter dan vernieuwen2004-12-30GOLV (www.golv-info.nl/php/nieuwsart.php?ID=2)
Inspectie van het OnderwijsIslamitische scholen en sociale cohesie2002-10-01Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)
Inspectie van het OnderwijsIslamitische scholen nader onderzocht2003-10-01Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)
Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapInspectie: meerderheid islamitische scholen belemmert integratie niet2002-10-28Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapIslamitische scholen zijn geen beletsel voor integratie2003-10-07Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)
Inspectie van het OnderwijsOnderwijsverslag 2003/20042005-04-01Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)
S. TalhaouiIn gesprek met Said Benayad, voorzitter ISBO2005-02-18Arab-European League (www.ael-nl.org)
Artikel 23 en de vrijheid van onderwijs, vier lezingen religie en democratie2005-04-13Nederlands Juridisch Dagblad & Nieuws (juridischdagblad.nl)
(www.katholiekonderwijs.nl)
H. DavidsWetsontwerpen met betrekking tot integratie in het onderwijs2005-05-31Bond KBO (www.bondkbo.nl)
Het hoofddoekje af2003-08-07 NRC Handelsblad
M. ElmiRondwarende demonen in islamitisch onderwijs2003-10-08 NRC Handelsblad
E. Kalse&Liberalisme is geen egocentrisme& ; Commissievoorzitter Geert Dales over nieuwe uitgangspunten VVD2005-02-25 NRC Handelsblad
P. Scheffer, bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken2005-02-12 NRC Handelsblad
Redactie onderwijsIslamitische scholen komen in Europa weinig voor2003-12-19 NRC Handelsblad
S. de JongLachspiegel der Lage Landen2005-03-08 NRC Handelsblad
Prof. Dr. H. VisserMeer liberale visie op onderwijs is mogelijk2005-03-08 NRC Handelsblad
Prof. Dr. J. Th. M. Bank, hoogleraar Vaderlandse geschiedenisIslamitisch onderwijs kan hier goed werken2003-12-22 NRC Handelsblad
H. Philipse, universiteitshoogleraarPleidooi voor een nieuwe schoolstrijd ; Hoe om te gaan met een half miljoen radicale moslims in Nederland?2003-12-18 NRC Handelsblad
J.L. HeldringNog meer emoties?2005-01-06 NRC Handelsblad
J. Israel, hoogleraar Vroegmoderne geschiedenisHerontdek de tolerantie en maak je niet zo druk om de islam2004-12-11 NRC Handelsblad
K. LeupenOudkerk ergert joods onderwijs2003-12-18 Het Parool
Redactie politiekIslamitische school kan juist helpen bij integratie2003-12-09 Trouw
W. Breedveld, W. SchoonenKabinet2003-09-13 Trouw
H. LakmakerEn toen..... werd onderwijsvrijheid geruild tegen vrouwenkiesrecht2003-11-10 Trouw
J.A.A. van DoornDe nieuwe schoolstrijd en het oude staatsgeloof2004-01-03 Trouw
A. RoesEchte identiteit duldt identiteit van de ander2003-12-10 Trouw
H. GoslingaWiegel: Handen af van moslimschool2005-03-05 Trouw
B. van RaaijDarwin is de profeet niet ; Evolutie2005-04-09 Volkskrant
M. VermeulenBijzondere school mag hoofddoeken in klas verbieden2003-08-07 Volkskrant
R. du Pre, H. WansinkWeer te voet naar school ; Maria van der Hoeven2005-02-19 Volkskrant
P. GiesenEen jakobijn in de Tweede Kamer ; Geschiedenis2005-01-15 Volkskrant
A. Klink, M. VerhagenDemocratie kan voordeel doen met bijzonder onderwijs ; Juist het geloof inspireerde vaak tot vrijheid2005-03-24 Volkskrant
Ayaan Hirsi Ali over fundamentalisten op de Veluwe2004-05-18GOLV Dyademagazine, nr 5, mei 2004(www.golv-info.nl)
Ayaan Hirsi AliInbreng Ayaan Hirsi Ali bij het debat over de integratie van minderheden2003-10-30 Nieuws uit de Tweede Kamer, week 44
Redactie onderwijsBeleid Gomarus overtuigt ouders niet2005-05-21Nederlands Dagblad (www.nd.nl)
H. van den Born, H. Holwerda, K. Holwerda en H.M. HolwerdaToelatingsbeleid Gomarus leidt tot vragen en zorg2005-05-18Nederlands Dagblad (www.nd.nl)
Niet zwart of wit, maar arm of rijk is probleem2005-04-18VOS/ABB (www.vosabb.nl)
L. BoersmaPersbericht OCW: Overgangsregeling basisscholen met achterstandsleerlingen2005-06-01Bond KBO (www.bondkbo.nl)
G. Valk"Grondwetsartikel 23 werkt nog altijd goed"2002-07-11
Verdonk: Schaf artikel 23 van de Grondwet af2004-12-21NRC (www.nrc.nl)
Minister Van der HoevenBijlage 1. Overzicht van de thema’s uit de verkenning: "Vaste grond onder de voeten" die niet in deze brief worden behandeld met een reactie van het kabinet2004-03-16Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl)
Minister Van der HoevenSchoolkeuze motieven ouders en leerlingen2004-03-16Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl)
Minister Van der HoevenOnderwijsachterstandenbeleid/gewichtenregeling2005-05-27Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl)
M. LaemersSchoolkeuzevrijheid; veranderingen in betekenis en reikwijdte2005-06-21Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bijlage bij brief MinOCW 16 maart 2004, Schoolkeuze motieven ouders en leerlingen(www.minocw.nl)
OnderwijsraadAdvies Bakens voor spreiding en integratie2005-05-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadStudie Onderwijs in thema&s2005-01-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadVerkenning Samen leren leven2002-12-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadStudie Rondom onderwijs2002-12-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadStudie Spreidingsmaatregelen onder de loep2005-05-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadVerkenning Vaste grond onder de voeten2002-07-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
OnderwijsraadVerkenning Samen leren leven2002-12-01Onderwijsraad (www.onderwijsraad.nl)
Oratie Jan de Groof over onderwijsrecht: hoofddoeken niet verbieden2004-11-29Nederlands Juridisch Dagblad & Nieuws (juridischdagblad.nl)
Percentage cumi-leerlingen per schoolsoortCFI (www.onderwijsincijfers.nl)
C.G. BoenderIdentiteit vormt het klimaat op school2005-01-12PCSO Direct Nederlands Dagblad, 12 januari 2005(www.pcso.nl)
G. van HardeveldAnders bekwaam: onderzoek naar identiteit christelijke basisscholenPCSO Direct, 3 artikelen, artikel 1 was Direct 4, december 2004 (www.pcso.nl)
S. HuismanRest alleen nog seculariteit en satire?2003-10-01PCSO Direct oktober 2003 (www.pcso.nl)
E. VeldhuisPootje haken bijzonder onderwijsPCSO (www.pcso.nl)
E. VeldhuisVerdonk en artikel 23 uit de GrondwetPCSO (www.pcso.nl)
K. SegaarIngezonden Alle remmen lijken los in de politiekPCSO (www.pcso.nl)
P. MagnéeArtikel 23: VVD verzet brokkelt af2005-02-17Onderwijsbond CNV (www.ocnv.nl)
Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de omgang met de evolutietheorie in het protestants-christelijk onderwijs (ingezonden d.d. 12 mei 20052005-05-27PvdA (www.pvda.nl)
PvdA versterkt keuzevrijheid ouders2005-02-23PvdA (www.pvda.nl)
M. HamerStandpunt onderwijs (algemeen)2004-07-01PvdA (www.pvda.nl)
M. HamerStandpunt onderwijs (godsdienst)2005-02-10PvdA (www.pvda.nl)
M. HamerOuders en scholen samen sterk2005-02-01PvdA (www.pvda.nl)
Prof. dr. Siebren Miedema, hoogleraar algemene pedagogiek en godsdienstpedagogiekNieuwe kansen voor bijzondere scholen2004-10-12Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
J. Kloosterman en P. Verhoeve, SGP-jongerenOnderwijs niet hoofdoorzaak van problemen met integratie2005-04-25Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
Prof. mr. dr. A. PostmaArtikel 23: veel besproken en uitgeplozen2002-04-15Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
G. Vroegindeweij"Overbodige acceptatieplicht toch invoeren"2005-05-11Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
G. VroegindeweijSP: Godsdienstles moet neutraal2005-04-12Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
Redactie politiekD66: Bij refoschool geen acceptatieplicht2005-05-11Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl)
SCPDe sociale staat van Nederland 20032003-09-01Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl)
R. VogelsOuders bij de les2002-11-01Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl)
J. de Hart (red.), F. Knol, C. Maas-de Waal, T. RoesZekere banden2002-06-01Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl)
R. Bronneman-Helmers, L. HerweijerSociaal Cultureel Rapport 2004Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl)
Bart Jan Spruyt"Zwarte kousen in zwarte wijk"2002-03-01SGP Reformatorisch Dagblad, 1 maart 2002(www.sgp.nl)
Standpunt OnderwijsSGP (www.sgp.nl)
F. Vergeer, M. Bosman, H. GuvenRapport Samen aan de basis2005-01-01SP (www.sp.nl)
R. van Raak, historicusMoslims zijn de katholieken van 18532003-04-01SP Volkskrant, 1 april 2003(www.sp.nl)
Ali Lazrak'Sluit sommige islamitische scholen'2002-11-06SP (www.sp.nl)
SPVan apart naar samen2005-06-24SP (www.sp.nl)
L. OomkesArtikel 23 / PvdA wil vrijheid van onderwijs beperken buiten Grondwet om2004-03-29Trouw (www.trouw.nl)
E. KreulenAnalyse / Minister knabbelt aan vrijheid van onderwijs2004-05-04Trouw (www.trouw.nl)
Redactie onderwijsMinister twijfelt over dwang2005-05-19Trouw (www.trouw.nl)
M. HomanUtrecht / Witte scholen willen we niet2004-10-08Trouw (www.trouw.nl)
Redactie onderwijsNiemand weet hoe zwart een school echt is2005-02-09Trouw (www.trouw.nl)
Redactie onderwijsDubbele wachtlijsten tegen zwarte school2004-11-23Trouw (www.trouw.nl)
Percentage cumi-leerlingen per schoolsoortCFI (www.onderwijsincijfers.nl)
S. Bierens, P. van SchieArtikel 23 is terecht niet heilig2004-01-09VVD Volkskrant, 18 december 2003(www.vvd.nl)
Drs. P.C.G. van SchieHirsi Ali is een lichtend voorbeeld2004-12-27VVD Volkskrant, 27 december 2004(www.vvd.nl)
Div. vooraanstaande liberalenEchte liberalen koesteren de vrijheid van onderwijs2003-12-01
J. KenterWanneer is het werken aan sociale competentie effectief?2005-02-14 Frappant, 20 december 2004
De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs2005-06-24AIVD (www.aivd.nl)
Pimair onderwijs in cijfers hst 2Ministerie OCW
Leidraad kleding op scholenMinisterie OCW
Sjak RuttenEen eindeloze haastklus2004-07-01Sardes (www.sardes.nl/Een_eindeloze_haastklus.html)