6 Alleen Nederland biedt bijzonder onderwijs in bekostigde vorm aan; daarom afschaffen.

Nederland heeft een onderwijsstelsel dat bijzonder is in Europa. Vooral de financiële gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs valt daarbij op. Toch blijkt een vergelijking met andere landen meer nuances op te leveren.

Argumenten pro deze stelling

Nederland kent sinds 1920 als enige land ter wereld volledige financiële gelijkstelling tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.

Bijzondere scholen zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen wanneer de overheid niet meer volledige financieert.

Wanneer ouders ander onderwijs voor hun kinderen willen dan op de openbare school geboden wordt, moeten ze er ook iets voor over hebben.

Zie ook: