Politiek over de vrijheid van onderwijs

In deze afdeling van onze website vindt u bijdragen van politieke partijen over de vrijheid van onderwijs. De oudste bijdragen stammen uit het najaar van 2004 toen de G.O.L.V. (nu RMU sector onderwijs GOLV) een bundel uitbracht over de vrijheid van onderwijs. Daarin kwamen de toenmalige onderwijswoordvoerders van acht politieke partijen aan het woord. Diverse politieke partijen hebben hun bijdrage ondertussen herschreven.

Daarnaast verschijnen in diverse media opinie-artikelen over de onderwijsvrijheid in Nederland. Een selectie hiervan is beschikbaar op deze website. Aanvullingen kunnen naar de webmaster gestuurd worden.

CDA - J.M. de Vries

‘Bijzonder onderwijs van binnenuit bedreigd‘
Witte en zwarte scholen, islamitisch onderwijs en kledingvoorschriften. Het onderwijsdebat gaat de laatste tijd vooral over de samenhang tussen integratie en onderwijs. De vrijheid van onderwijs lijkt daarbij in het geding. Echter, de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is flexibel genoeg om ... Lees verder>>>

CU - A. Slob

‘Discussies over vrijheid van onderwijs open voeren‘
De vrijheid van onderwijs is terecht een recht, zo luidt de mij aangereikte stelling. Het is een stelling die ik als woordvoerder onderwijs van de fractie van de ChristenUnie van harte kan onderschrijven. Ik zie de vrijheid van onderwijs als één van de belangrijkste verworvenheden uit onze parle... Lees verder>>>

D66 - U. Lambrechts

‘Er valt voor veel ouders helaas weinig te kiezen‘
Vaak horen we in het debat over artikel 23: ‘Nederland kent vrijheid van onderwijs en dus vrijheid van schoolkeuze‘. Was het maar waar! Het is een hardnekkig misverstand te denken dat artikel 23 van de Grondwet gaat over de vrijheid van ouders om zelf een school te kiezen. De vrijheid van onderw... Lees verder>>>

LPF - M. Kraneveldt

‘We gaan de discussie over artikel 23 niet uit de weg’
In een ideale situatie gaan opvoeding en onderwijs hand in hand. Indien de opvoeding en vorming door de ouders enerzijds en het onderwijs en de vorming door de school anderzijds goed op elkaar aansluiten, is de kans het grootst dat een kind zich ten volle kan ontplooien en zijn talenten optimaal... Lees verder>>>

PvdA - M.I. Hamer

‘Het is goed na te denken over modernisering van artikel 23’
Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van onderwijs. De Grondwettelijke vrijheid van onderwijs betreft in de eerste plaats het geven van onderwijs. Waarbij de vrijheid van onderwijs het resultaat is van een uitruil: de rijksbekostiging van het onderwijs op een levensbeschouwelijke grond... Lees verder>>>

SGP - Roelof Bisschop

‘Vrije opvoeding’
Links en rechts blijven voortdurend bezig met het rommelen aan de rechtsstaat. Regelmatig worden er ballontjes opgelaten en voorstellen gedaan om de vrijheid van onderwijs te beperken. Dat is bedenkelijk. Vrijheid van onderwijs is namelijk een klassiek grondrecht. Vanaf het ontstaan van onze de... Lees verder>>>

GroenLinks - R. Grashof

Vrijheid van onderwijs
Vrijheid van onderwijs betekent dat ouders een school voor hun kinderen kunnen kiezen die bij hun levensovertuiging of pedagogische visie past, of dit nu in de vorm van christelijk, islamitisch of jenaplanonderwijs is. Die keuzevrijheid is waardevol. Maar er zijn wel aanpassingen nodig om discrimina... Lees verder>>>

SP - Jasper van Dijk

SP over Artikel 23
Artikel 23 van de grondwet werd in 1917 vastgesteld als uitkomst van de schoolstrijd. Katholieken en protestanten wilden bekostiging voor hun scholen, socialisten en liberalen wilden alleen openbare scholen bekostigen. In 1917 werd besloten tot een uitruil: de confessionelen kregen subsidie voor... Lees verder>>>

VVD - C.G.A. Cornielje

‘De vrijheid van onderwijs is mij een lief ding waard’
De vrijheid van onderwijs is een grondrecht. De Grondwet en de wetten bieden burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zekerheid en houvast. Net zoals de gewone wetten kan de Grondwet aangepast worden. In dit licht bezien is de vraag legitiem of de vrijheid van onderwijs anno 2004 nog ... Lees verder>>>