Herdenkingsdienst

D.V. woensdag 17 mei 2017 belegt de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917 - 2017 een herdenkingsdienst in de Sint Jan in Gouda. Deze dienst is voor iedereen vrij toegankelijk. Kerkenraads- en schoolbestuursleden, leerkrachten en ouders en allen die het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag een warm hart toedragen en dankbaar zijn voor deze vorm van onderwijs, zijn van harte welkom.

Toegang gratis.

Graag aanmelden via info@debanier.nl

 • Woensdag 17 mei
 • Sint Jan, Gouda
 • Aanvang: 19.30 uur
 • Sluiting: 21.30 uur

Boek: om een eigen schoolProgramma

 • Welkom W.B. Kranendonk, voorzitter werkgroep
 • Opening Ds. H.A. van Zetten, voorzitter Raad van Toezicht VGS
 • Referaat "Waakzaam en dienstbaar" dr. R. Bisschop, lid Tweede Kamer SGP
 • Referaat "De volgende 100 jaar" drs. L.N. Rottier, bestuurder Driestar educatief
 • Presentatie boek "Om een eigen school" W.B. Kranendonk, Uitgeverij De Banier
 • Dankwoord W.B. Kranendonk, voorzitter werkgroep
 • Sluiting Drs. R.A. van der Garde, bestuurder ds. G.H. Kerstencentrum

Het programma wordt muzikaal omlijst door het Pabo 2- koor van Driestar Educatief en het koor van het Driestar College..