2 Bijzondere scholen zijn vaker wit dan openbare scholen omdat ze leerlingen weigeren met beroep op vrijheid van richting.

In deze stelling komen twee problemen samen. In de eerste plaats de oorzaak waarom een school wit of zwart is. Is hierbij de grondslag van de bijzondere school altijd een aannemelijke verklaring, of spelen daarbij veel vaker andere redenen een rol.
In de tweede plaats gaat deze stelling over de zogenaamde acceptatieplicht. Mogen bijzondere scholen kinderen van ouders weigeren wanneer deze niet onvoorwaardelijk de grondslag van de school onderschrijven en mee willen vormgeven?
Wanneer deze twee aspecten gemengd worden, zoals wel gebeurt, ontstaat er een oneigenlijke discussie.

Argumenten pro deze stelling

Bijna 70% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat allochtone en autochtone kinderen gemengd naar school gaan (Bron p. 9) Ook allochtonen hebben bezwaar tegen zwarte scholen (Bron p. 10) Aantekening: deze opmerkingen hebben in feite niets te maken met bijzondere of openbare scholen.

90% van de openbare scholen, 56% van de bijzondere scholen en 20% van de orthodoxe scholen vindt dat een acceptatieplicht voor alle scholen ingevoerd zou kunnen worden (Bron p. 18).

Openbare scholen hebben een acceptatieplicht dus bijzondere scholen moeten die ook hebben (Bron p. 18)

Op de stelling 'in 2020 zijn er geen zwarte en witte scholen meer, maar alleen gemengde scholen' geeft een groep ondervraagden aan: 47% acht dit onwaarschijnlijk, 39% acht dit waarschijnlijk, 14% weet dit niet, 14% vindt dit onwenselijk, 73% vindt dit wenselijk en 14% heeft hierover geen mening.

Menno Hurenkamp: 'om de huidige segregatie van witte en zwarte scholen te verminderen moeten we investeren in docenten en faciliteiten van scholen waar hoger opgeleide witte ouders hun kinderen blijkbaar niet heen willen sturen. De kosten daarvan zouden daarom opgebracht moeten worden door die scholen die al te strikt vasthouden aan selectie van leerlingen op basis van artikel 23.' (Bron)

Sommige Rooms-katholieke scholen scherpen hun identiteit aan ter voorkoming dat ze verzwarten. Katholiek onderwijs is blijkbaar failliet. Daarom is teruggrijpen op christelijke symbolen schijnheilig, dus kan dit soort onderwijs beter afgeschaft worden. (Bron)

'Ouders die de grondslag van een school respecteren moeten een kind op die school kunnen aanmelden. Ik denk dat meer dan 90% van de scholen al zo werkt. Het moet bij wet verplicht worden om die laatste scholen over de streep te trekken. Het is geen groot verschil, maar wel een principieel verschil. En ik ga altijd voor 100%' (uitspraak van Hirschi Ali, Bron).