Opinie

In de media zijn de achterliggende jaren heel wat voor- en tegenstanders aan het woord geweest. Een overzicht. Aanvullingen kunnen naar de webmaster gestuurd worden.

In het najaar van 2004 bracht de G.O.L.V. een bundel uit over de vrijheid van onderwijs. Daarin komen de toenmalige onderwijswoordvoerders van acht politieke partijen aan het woord. Deze bijdragen vormden de basis van een afzonderlijk overzicht van de visie van de politieke partijen op de vrijheid van onderwijs. Diverse partijen hebben sinds 2004 hun bijdrage bijgewerkt of opnieuw geformuleerd.

Naam (ligging)TitelDatum
Peter van Duijvenbode (adviseur bestuurlijke vernieuwing chr. onderwijs)Afschaffing religieus bijzonder onderwijs onliberaal[2006-06-05]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Open luiken refoscholen in lijn van Groen[2004-04-27]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Allochtonen op een refo-school[2004-02-20]
M.J.A. van der Hoeven (CDA, minister van onderwijs)Maak werk van je identiteit[2005-08-30]
Harry van der Molen en Geert Meijering (CDJA)CDA moet vrijheid van onderwijs nu redden[2008-09-25]
M. Burggraaf (Chr. Hogeschool Ede)Formele bedreiding niet aan de orde[2004-03-04]
ds. L.W. van der Meij (Christelijk Gereformeerd, predikant)Deuren niet te wijd open[2004-10-28]
S. Paas (Christelijk Gereformeerd, theoloog)Waarom het bijzonder onderwijs moet blijven[2003-12-23]
Gijsbert van der Beek (christelijk onderwijs)Bijzonder onderwijs werkt juist aan integratie[2009-11-02]
Michel Rog (CNV)Open brief over weigering homoseksuele leerkrachten[2008-09-30]
Aleid Truijens (columnist De Volkskrant)Truijens: "Eén school voor alle gezindten"[2009-08-25]
A. Slob (CU)Ruimer toelatingsbeleid helpt zwarte school niet[2004-03-05]
A. Slob (CU)Graag een open discussie over onderwijsvrijheid[2004-01-02]
E.F. Lagerwerf-Vergunst (CU)School gebaat bij goede formulering grondslag[2007-10-11]
André Rouvoet (CU)Aantasting vrijheid van onderwijs weegt zwaar[2009-05-13]
Gert-Jan Segers (CU)Vrijheid van onderwijs breekpunt[2012-08-31]
G.J. Schutte (CU (GPV))Niet te veel rommelen aan artikel 23[2006-05-17]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Veling wil af van gemorrel aan artikel 23[2006-02-14]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Maak alle scholen bijzonder[2006-05-25]
Henk Dijkgraaf (cultuurfilosoof)Christenen moeten eigen onderwijs zelf financieren[2007-09-27]
Rob Jetten, Thijs Kleinpaste (D66 (Jonge Democraten))Schaf religieus onderwijs af[2009-06-13]
G. van der Hoek (Driestar College, voorzitter Centr. Directie)Voorzichtigheid geboden in discussie onderwijs[2003-02-11]
dr. A. de Muynck (Driestar Hogeschool)Wat mag christelijk onderwijs ons anno 2017 kosten? [2017-12-28]
I.A. Kole (Gereformeerde Gemeente)Nu is het zaak de krachten te bundelen[2004-01-31]
L.M.P. Scholten (Gereformeerde Gemeente in Nederland)Geloven in bange tijden[2004-03-06]
ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeente, predikant)Waakhond voor het reformatorisch onderwijs[2004-01-02]
Jan Jarig van der Tol (GMV/GVOLK, voorzitter vakgroep onderwijs)Op weg naar de echte onderwijsvrijheid? Wijst Veling ons de goede richting?[2006-02-24]
A. Karens e.a. (GOLV/RMU)Aanval op bijzonder onderwijs als bliksemafleider voor falend integratiebeleid[2002-12-23]
Gert Schutte (GPV, oud-lid Tweede Kamer)Is geestelijke vrijheid nog veilig bij VVD?[2005-10-10]
James Kennedy (historicus / christen)Vervlakking van diversiteit en identiteit[2013-11-26]
Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie)Artikel 23 van de Grondwet: afschaffen[2010-11-09]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Tijd voor discussie over onderwijsvrijheid[2004-04-25]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vetrek van openbaar maakt nog niet bijzonder[2006-02-17]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vrijheid van onderwijs onder druk[2009-09-11]
prof. mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen (hoogleraar onderwijsrecht)Argumenten tegen artikel 23 te weerleggen[2017-11-20]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Pleidooi voor een nieuwe schoolstrijd[2003-12-18]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Onderwijs moet volkomen seculier zijn[2011-11-23]
C. Schavemaker en J. de Vries (humanist)Herschrijf artikel 23 op basis van mensenrechten en rechten van het kind[2006-05-12]
H. Lamberink (LVGS)Profileringsdrang politiek wint het van feiten[2004-01-20]
H. Lamberink (LVGS)Paarse politici bedreigen vrede in de samenleving[2009-09-04]
Henk Lamberink e.a. (LVGS)De vrijheid van onderwijs is bij linkse partijen niet veilig.[2010-09-11]
Jet Bussemaker (minister van onderwijs)Onderwijs moet zorgen voor verbinding in samenleving[2017-01-24]
Piet Keppel (ondernemer)Aantasting artikel 23 belemmert herstructurering onderwijs[2010-11-09]
Wim Uphoff (onderwijsmanager)Geen onderscheid in zuilen meer, maar in onderwijsconcept[2006-11-09]
Teun Dekker (PC-onderwijs)Antihomoverklaring en artikel 23[2022-06-02]
D. Vogelaar (Pieter Zandt scholengemeenschap, rector)Minister mag reformatorisch onderwijs niet dwingen luiken te ver te openen[2004-04-29]
Besturenraad (protestants-christelijk)Haken en ogen aan bindend schooladvies[2009-02-11]
J. de Beus (PvdA)Het is tijd voor een linkse schoolstrijd, tegen de verzuiling[2004-02-06]
W. Bos (PvdA)Bos morrelt aan toelatingsbeleid bijzondere scholen[2004-12-14]
(PvdA) Meningen over de vrijheid van onderwijs binnen PvdA verdeeld[2004-03-27]
J. Wallage (PvdA)Nederland wordt onverdraagzaam[2004-01-31]
Mariëtte Hamer (PvdA)'Er moet voor ouders iets te kiezen blijven.'[2006-04-08]
Bas Levering (PvdA)Het verdwijnen van artikel 23 is een kwestie van tijd[2006-04-19]
Wouter Bos (PvdA)PvdA wil geen nieuwe schoolstrijd[2006-11-11]
Sven Stevenson (PvdA (Jonge Socialisten))Plasterk is goed bezig[2008-09-27]
R. Evers (rabbijn)Inspectie godsdienstles is nogal hypocriet[2002-12-20]
W. Simons (rechts liberaal)Enkele-feit-bepaling en gelijkheidsdenken[2011-01-04]
jongeren RMU (reformatorisch)Reformatorisch onderwijs belangrijk?[2010-12-28]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Gelijke monniken, gelijke kappen[2008-07-25]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Artikel 23[2008-12-09]
Wim Kranendonk (Reformatorisch Dagblad)Eigen kring ondergraaft eigen onderwijs[2017-09-23]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Onderwijsinspectie moet niet morrelen aan onderwijsvrijheid[2020-01-11]
L.D. van Klinken (reformatorisch schoolbegeleider)Verplicht integreren[2004-06-18]
W.C. van der Toorn (reformatorisch schoolleider)Open toelatingsbeleid biedt kansen voor refoscholen[2013-02-16]
Peter Schalk (RMU)Laat ouders onderwijsvorm kiezen die bij hun kind past[2009-08-29]
Peter Schalk (RMU)Vervangen enkele feit constructie[2014-04-14]
Bert-Jan Ruissen (SGP - Europees Parlement)Donkere wolken pakken zich samen boven christelijke scholen in Europa[2022-06-16]
Joost Veldman (SGP-jongeren)Vrijheid van onderwijs Kostbaar geschenk of noodzakelijk kwaad?[2005-10-26]
Willem Kok (SGP-jongeren)PRDV en artikel 23[2005-12-09]
Wouter van den Berg en Dirk-Jan Nijsink (SGP-jongeren)Tussen staatsbemoeienis en soevereiniteit in eigen kring[2007-10-12]
Rody van Heijst en Lianne Ruitenbeek (SGP-jongeren)Open brief aan Onderwijsminister na zijn kritische noot over refoscholen[2023-04-11]
F. Vergeer (SP)SP wil ontmoeting vóór onderwijsvrijheid[2005-03-05]
Jasper van Dijk (SP)Artikel 23, tijd voor een update?[2008-06-17]
F.A.J. Kalberg (staatsrechtdeskundige)Discriminatieverbod staat niet boven onderwijsvrijheid[2009-09-11]
Jos de Kock (theoloog, pedagoog)De christelijke school en de kerk: een discussiestuk[2013-07-15]
J.J. Suurmond (theoloog, psycholoog)De C van Christelijke scholen is springlevend[2005-04-19]
Wim Kuiper (Verus)Wees zuinig op Nederlandse onderwijsstelsel[2017-01-24]
H. Strietman (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs en integratie: vrijheid in gebondenheid[2004-01-20]
Wim Kuiper, Guido de Bruin (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs geen voertuig van liberale mensvisie[2009-06-13]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Segregatie[2010-02-23]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onzin over de vrijheid van onderwijs[2011-04-13]
Prot. Chr. Schoolleiders (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Wijzigen vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig[2012-03-22]
Ton van der Schans (VGS)Reformatorisch onderwijs draagt verantwoordelijkheid voor heel het volk[2017-06-15]
H. Vos (VGS)VGS hekelt aanval Zalm op refo-scholen[2002-12-18]
Pieter Moens (VGS)Nog genoeg ruimte voor christelijk onderwijs[2007-10-01]
Pieter Moens en Gijsbert Vonk (VGS)'Enkele feit' speelt op refoscholen geen rol[2010-11-16]
Pieter Moens (VGS)Wetsvoorstel D66 schaadt onderwijsvrijheid[2013-05-08]
Jan Macdaniel (VGS)Acceptatieplicht in strijd met vrijheid van onderwijs[2014-09-29]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Wetsvoorstel 'toelating' is symboolwet[2010-04-08]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Waarom is vrijheid van onderwijs zo belangrijk?[2013-11-01]
S. Slagter (VO-raad)Bijzonder én openbaar onderwijs koesteren[2010-11-29]
Dennis Bode (VOO)Denominaties zijn uit de tijd![2011-11-04]
Bert Jan Kollmer (VOO) en Ritske van der Veen (VOS/ABB)Artikel 23: Onderwijsraad adviseert wel erg voorzichtig...[2012-05-16]
Martin van den Bogaerdt (VOS/ABB)Na 100 jaar artikel 23 op de schop[2014-04-04]
G. Dales (VVD)Alleen ruimte voor seculier onderwijs[2005-03-05]
H. Dijkstal (VVD)Huidige integratiedebat is gevaarlijk[2003-12-20]
Ayaan Hirschi Ali (VVD)Ayaan Hirsi Ali over fundamentalisten op de Veluwe[2004-05-18]
Patrick van Schie (VVD)Islamitisch onderwijs vertraagt integratie en emancipatie. Daarom moet artikel 23 van de Grondwet wijken[2003-12-18]
G. Zalm (VVD)VVD-leider Zalm beperkt ethische vrijheid scholen[2002-12-17]
E. Balemans (VVD)"Algemene vakken moeten seculier zijn"[2005-06-04]
Telderstichting (VVD)De grenzen van de open samenleving[2005-10-06]
N.J. Ginjaar-Maas (VVD)Liberalisme betekent ruim baan voor bijzonder onderwijs[2005-10-21]
A. Hirschi Ali (VVD)Hirsi Ali in publiek debat met Wiegel[2005-11-24]